ข้อมูลร้าน ป่งป๊ง สเต็กเฮ้าส์ (จ.ตราด)

ข้อมูลร้าน ป่งป๊ง สเต็กเฮ้าส์ (จ.ตราด)

99/14 ม.12 ถ.เนินตาเเมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000