ข้อมูลร้าน เกียวทองผัดไทยรสเด็ดสุด

ข้อมูลร้าน เกียวทองผัดไทยรสเด็ดสุด

300 33-34 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400