ข้อมูลร้าน ชมพู่ & เจี๊ยบ ผลไม้

ข้อมูลร้าน ชมพู่ & เจี๊ยบ ผลไม้

492/1 ถนน พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330