ข้อมูลร้าน ไก่ย่างเพชรบุรี

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างเพชรบุรี

407 ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190