ข้อมูลร้าน ร้าน ลูกชิ้นทอด(หน้า ร.ร.มณี)

ข้อมูลร้าน ร้าน ลูกชิ้นทอด(หน้า ร.ร.มณี)

9/7 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110