ข้อมูลร้าน ข้าวซอยน้ำเงี้ยว (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ข้าวซอยน้ำเงี้ยว (จ.เชียงราย)

140/1ล็อค1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140