ข้อมูลร้าน ร้านยายจ๋อย

ข้อมูลร้าน ร้านยายจ๋อย

135/1 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180