ข้อมูลร้าน แม่บัวกาบหมูทอดแดดเดียว

ข้อมูลร้าน แม่บัวกาบหมูทอดแดดเดียว

ร้านแม่บัวกาบหมูแดดเดียว ตลาดบวรร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520