ข้อมูลร้าน ไส้กรอก - ลูกชิ้นทอด

ข้อมูลร้าน ไส้กรอก - ลูกชิ้นทอด

ศูนย์อาหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000