ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาอินทรีย์ เจ้พัช (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาอินทรีย์ เจ้พัช (จ.ชลบุรี)

67 ซ.1 (ถ.รอบเขาสามมุข) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-639914461