ข้อมูลร้าน รอมหล๊ะลูกชิ้นทอด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน รอมหล๊ะลูกชิ้นทอด (จ.สงขลา)

ตลาดท่าพรุ2 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120