ข้อมูลร้าน ไส้กรอกย่าง ลำแต้ๆ 12 บาท (จ.ราชบุรี)

ข้อมูลร้าน ไส้กรอกย่าง ลำแต้ๆ 12 บาท (จ.ราชบุรี)

25 ม.8 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000