ข้อมูลร้าน ไส้กรอกแม่ไก่

ข้อมูลร้าน ไส้กรอกแม่ไก่

197/31 ชั้น2 ตึก28 เคหะออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220