ข้อมูลร้าน หอยทอดกระทะร้อน (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน หอยทอดกระทะร้อน (จ.พิษณุโลก)

1080/7 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000