ข้อมูลร้าน ส้มตำจุงโก๊ะ (จ.อุตรดิตถ์)

ข้อมูลร้าน ส้มตำจุงโก๊ะ (จ.อุตรดิตถ์)

17/2ม.4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150