ข้อมูลร้าน ร้านสุชีพ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ร้านสุชีพ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

วัดมงคลบพิต ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000