ข้อมูลร้าน สุดใจไข่ไก่ (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน สุดใจไข่ไก่ (จ.พิษณุโลก)

337/1 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000