ข้อมูลร้าน sushi พี่กายกะน้องมีนา (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน sushi พี่กายกะน้องมีนา (จ.เชียงราย)

2410 ม.16 (ตลาดหลวงปรีชา) ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

66-988376875