ข้อมูลร้าน T- ZA ชาปากยูน @ โอเดียน หาดใหญ่ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน T- ZA ชาปากยูน @ โอเดียน หาดใหญ่ (จ.สงขลา)

หน้าห้างโอเดี่ยน หาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-994061426