ข้อมูลร้าน ตายายขนมจีน (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ตายายขนมจีน (จ.ขอนแก่น)

ตลาดอู้ฟู้ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000