ข้อมูลร้าน ทะเลสดใส (ซีฟู๊ด)

ข้อมูลร้าน ทะเลสดใส (ซีฟู๊ด)

แคมปัสมอลล์ 59 บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000