ข้อมูลร้าน ตำจีบ ริมคลอง (จ.กาญจนบุรี)

ข้อมูลร้าน ตำจีบ ริมคลอง (จ.กาญจนบุรี)

10/2 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110