ข้อมูลร้าน เต้าหู้นมสด (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน เต้าหู้นมสด (จ.นครราชสีมา)

ตลาดแป็ปซี่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000