ข้อมูลร้าน the cha chic chic (จ.กำแพงเพชร)

ข้อมูลร้าน the cha chic chic (จ.กำแพงเพชร)

381/2 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

66-918870596