ข้อมูลร้าน ทิพย์ราชาลูกชิ้นปลาทอด (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ทิพย์ราชาลูกชิ้นปลาทอด (จ.ปทุมธานี)

หน้าหมู่บ้าน 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130