ข้อมูลร้าน ทุเรียนป้าต้อย (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ทุเรียนป้าต้อย (จ.ตาก)

229 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000