ข้อมูลร้าน ทิพย์ผลไม้สด (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ทิพย์ผลไม้สด (จ.พิษณุโลก)

ตลาดหัวรอ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

66-864692493