ข้อมูลร้าน โต้งทอดมันปลา (จ.ชัยภูมิ)

ข้อมูลร้าน โต้งทอดมันปลา (จ.ชัยภูมิ)

200 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250