ข้อมูลร้าน ทงคตสึ คะซัง ราเมน เดอะ สตรีท

ข้อมูลร้าน ทงคตสึ คะซัง ราเมน เดอะ สตรีท

139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400