ข้อมูลร้าน ต้นมะขาม อาหารทะเล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ต้นมะขาม อาหารทะเล (จ.ชลบุรี)

19 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230