ข้อมูลร้าน ตูนอำไพรก๋วยจั๊บ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ตูนอำไพรก๋วยจั๊บ (จ.นครสวรรค์)

บ้านหนองกรด ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240