ข้อมูลร้าน TT ลูกชิ้น&ไส้กรอก

ข้อมูลร้าน TT ลูกชิ้น&ไส้กรอก

908/21 (43) ซ.วชิระธรรมสาธิต 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260