ข้อมูลร้าน ตำนัวเนีย (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน ตำนัวเนีย (จ.ระยอง)

ตำนัวเนีย ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000