ข้อมูลร้าน U นมสด

ข้อมูลร้าน U นมสด

143/3 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000