เลิฟ อันดามัน

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และลูกค้าทรูเรด ลดเพิ่ม 200 บาท /booking เมื่อจองขั้นต่ำ 5,000 บาท

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 100 บาท /booking เมื่อจองขั้นต่ำ 5,000 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์