ข้อมูลร้าน ร้านเฮีย-เฮียง

ข้อมูลร้าน ร้านเฮีย-เฮียง

ตลาดบางโฉลง 1/10 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540