ข้อมูลร้าน PP หมึกย่าง

ข้อมูลร้าน PP หมึกย่าง

3 ม.3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000