ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่โบราณ

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่โบราณ

699 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160