ข้อมูลร้าน อรุณคาเฟ่

ข้อมูลร้าน อรุณคาเฟ่

301ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600