ข้อมูลร้าน ปิ้งย่างหม่าบ่า

ข้อมูลร้าน ปิ้งย่างหม่าบ่า

23 เทศบาล 21 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130