ข้อมูลร้าน ส้มตำน้านิต (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ส้มตำน้านิต (จ.บุรีรัมย์)

41/3 ม.2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-924421070