สิทธิประโยชน์

  ลด 15,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย มืออาชีพ

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลด 5,000.- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย พื้นฐาน

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลด 7,500.- หลักสูตรผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลด 3,000.- หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 90 ชั่วโมง

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลด 500.- หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์