ข้อมูลร้าน เนื้อจ้า

ข้อมูลร้าน เนื้อจ้า

219/14 ม.5 ถนน เมรี่ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000