ข้อมูลร้าน อาหารไทยจีนเป็ดปักกิ่งเจ้เดือน

ข้อมูลร้าน อาหารไทยจีนเป็ดปักกิ่งเจ้เดือน

303/49.ม.7ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000