ข้อมูลร้าน ข้าวน้ำพริกเเซ่บอินดี้

ข้อมูลร้าน ข้าวน้ำพริกเเซ่บอินดี้

19 ซ. พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400