ข้อมูลร้าน ส้มตำปอปลา

ข้อมูลร้าน ส้มตำปอปลา

27 พหลโยธิน 16 เซเว่นตะกรุด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000