ข้อมูลร้าน กราวิเต้ ดริป

ข้อมูลร้าน กราวิเต้ ดริป

ร้าน Gravite Drip Coffee 3/17 ถ.เทศบาลบำรุง 2 (โค้งประปา) ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000