สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 30% เมนูเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ลด 20% เมนูเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

  สุขได้ทุกคน
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมนูเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูยู ใช้ 5 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 10 บาทเมนูเครื่องดื่ม

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์