ข้อมูลร้าน ร้าน กาแฟสด เจ๊เอิร์ท (ปู่อู๋)

ข้อมูลร้าน ร้าน กาแฟสด เจ๊เอิร์ท (ปู่อู๋)

78/1 หมู่ที่ 8 บ้านเบิก ท่าวุ้ง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400