ข้อมูลร้าน ร้านส้มตำนายริท

ข้อมูลร้าน ร้านส้มตำนายริท

2 ซอย หมู่บ้านบ้านวโรชา แขวงบางเพรียง เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560